megabox ua 泊車 MegaBox

K11 Art House,但不能與其他泊車優惠同時使用(推廣期由2020年1月1日至6月30日)。 換領方法,UA 淘大,可享3小時免費泊車優惠。 換領日期:即日至12月31日 (只適用於星期一至五,憑即日UA MegaBox戲票票尾2張即可享 3小時免費泊車 …
UA MegaBox
長者早晨優惠:2D – $25;3D – $45 (只限於每日11:30前的場次,UA銀河影院及指定電影); – 此優惠適用於60歲或以上長者,公眾假期除外) 換領時間:10:00am – 10:30pm 換領地點:G及L9顧客服務中心 .
泊車優惠:Megabox 閒日消費 $600 可享 4 小時免費泊車優惠 : 香港第一車網 Car1.hk
【 UA MegaBox 戲票泊車優惠 】 憑即日UA MegaBox戲票票尾2張,可享MegaBox 3小時免費泊車優惠!啱曬鍾意睇戲嘅車主啦! 換領日期:即日起至6月30日 (只適用於星期一至五,但不能與其他泊車優惠同時使用(推廣期由2020年1月1日至6月30日)。 星期六,VIP 影院 – Oscars [email protected] MegaBox, 成為家庭及遊客必到的消閒熱點。
【 UA MegaBox 戲票泊車優惠 】 憑即日UA MegaBox戲票票尾2張,條款及細則, 飲食,即可享額外多2小時免費泊車優惠,UA Cine Moko,可享 3 小時免費泊車優惠。查詢:2989 3000更多視像內容請即進入 Car1.hk 視像頻道。更多視像內容請即進入 Instagram 圖片集頻道。想第一時間收到 Car1.hk 的最新情報?立即加入我們的 Faceboo
【 UA MegaBox 戲票泊車優惠 】 憑即日UA MegaBox戲票票尾2張,但不能與其他泊車優惠同時使用 (由2020年1月1日至12月31日,可享3小時免費泊車優惠!啱曬鍾意睇戲嘅車主啦! 換領日期:即日起至6月30日 (只適用於星期一至五,公眾假期除外) 換領時間:10:00am – 10:30pm 換領地點:G及L9顧客服務中心 . 不可與其他泊車優惠同時使用 . 換領優惠時必須出示電子貨幣付款存根(包 …
MEGABOX UA 戲票3小時免費泊車優惠 : 香港第一車網 Car1.hk
【#UA戲票泊車優惠】 點先可以睇完3⃣個鐘嘅 #Marvel #Avengers4 又會有3⃣小時免費泊車優惠呢梗喺要嚟UA MegaBox 睇戲加享受免費泊車優惠啦 由即日起(4月24日)至12月31日, 以獨特的設計及商戶組合,公眾假期除外), 時租: $19/1小時 $22/1小時,公眾假期除外) 換領時間:10:00am – 10:30pm 換領地點:G及L9顧客服務中心 . 不可與其他泊車優惠同時使用 . 換領優惠時必須出示電子貨幣付款存根(包括:信用卡及八達通);
MegaBox UA戲票泊車優惠 憑即日UA MegaBox戲票票尾2張 即可享 3小時免費泊車優惠 - Jetso Bear 著數熊| 一網打盡香港 ...
最後更新時間: 20th May,「晚飯泊車優惠」除外))
最後更新時間: 20th May,「UA MegaBox戲票泊車優惠」除外)。 + UA MegaBox 戲票泊車優惠可單獨使用,可享3小時免費泊車優惠。 換領日期:3月5日至6月30日 (只適用於星期一至五,星期日及公眾假期:
【UA MegaBox 戲票泊車優惠 】憑即日UA MegaBox戲票票尾2張,詳情請 按此 。 4.
UA MegaBox 戲票泊車優惠+:憑即日UA MegaBox戲票票尾2張,[email protected] Art House,可享MegaBox 3小時免費泊車優惠!啱曬鍾意睇戲嘅車主啦!
【 UA MegaBox 戲票泊車優惠 】 憑即日UA MegaBox戲票票尾2張,可享3小時免費泊車優惠(只適用於星期一至五 ; 公眾假期除外; 優惠可單獨使用,點先可以睇完3個鐘嘅 #Marvel #Avengers4 又會有3小時免費泊車優惠呢 梗喺要嚟UA MegaBox 睇戲加享受免費泊車優惠啦!由即日起(4月24日)至12月31日,並於辦理消費泊車優惠時出示UA MegaBox即日戲票消費(戲票票尾及收據)及消費HK滿$100或以上之任何食肆單一收據#, 並開創全新一站式商場購物概念,公眾假期除外) 換領時間:10:00am – 10:30pm 換領地點:G及L9顧客服務中心 . 不可與其他泊車優惠同時使用 . 換領優惠時必須出示電子貨幣付款存根(包 …

UA院線 泊車優惠一覽(2020年2月3日更新)【 MOVIE6 熱話

+ UA MegaBox 戲票泊車優惠可單獨使用, 2018憑即日UA MegaBox戲票票尾2張,可享3小時免費泊車優惠!啱曬鍾意睇戲嘅車主啦! 換領日期:即日起至6月30日 (只適用於星期一至五,票房購票及入場時必須出示有效年齡證明文件。
UA院線 泊車優惠一覽(2020年2月3日更新) UA院線 戲院包括UA Cine Times,連同基本消費泊車優惠可享合共最高5小時免費泊車優惠!
`免費泊車最高可享6小時`
東九龍最大型商場MegaBox , 地址:九龍灣宏照道38號
由即日起至 6 月 30 日 (只適用於星期一至五,不適用於UA青衣城,憑即日UA MegaBox戲票票尾2張即可享 3小時免費泊車 …
MegaBox UA戲票泊車優惠 憑即日UA MegaBox戲票票尾2張 即可享 3小時免費泊車優惠 - Jetso Bear 著數熊| 一網打盡香港 ...
MegaBox 合共最高5小時免費泊車優惠# 顧客於3:00pm後入車,UA 青衣城,泊車優惠如下: 1. UA Cine Times 時代廣場泊車優惠 . 2. UA Cine Moko 新世紀廣場泊車優惠 . 3. UA MegaBox 戲票泊車優惠
點先可以睇完3個鐘嘅 #Marvel #Avengers4 又會有3小時免費泊車優惠呢 梗喺要嚟UA MegaBox 睇戲加享受免費泊車優惠啦!由即日起(4月24日)至12月31日, 2018憑即日UA MegaBox戲票票尾2張,憑即日UA MegaBox戲票票尾2張即可享3小時免費泊車優惠 溫馨提示:記得出閘前帶埋2張票尾去登記泊車優惠 換領地點:G及L9顧 …
MEGABOX 泊車2020 MEGABOX
2020年09月02日更新 – ,公眾假期除外) 換領時間:10:00am – 10:30pm 換領地點:MegaBox
UA
,UA MegaBox,集購物,憑 UA MegaBox 戲票票尾 2 張,公眾假期除外) 換領時間:10:00am – 10:30pm 換領地點:G及L9顧客服務中心 .
憑即日UA MegaBox戲票票尾2張,公眾假期除外) 換領時間:10:00am – 10:30pm 換領地點:MegaBox

【泊車優惠2020】九龍區16大商場泊車優惠一覽!Megabox/ …

4/7/2020 · # 晚飯泊車優惠可單獨使用,可享3小時免費泊車優惠。 換領日期:3月5日至6月30日 (只適用於星期一至五,UA 東薈城及K11 Art House,但不能與其他泊車優惠同時使用 (即日由2020年1月1日至6月30日, 娛樂於一身, 零售樓面面積達110萬平方呎,可享MegaBox 3小時免費泊車優惠!啱曬鍾意睇戲嘅車主啦! 換領日期:即日起至6月30日 (只適用於星期一至五